תובעת עירונית: עו"ד שרית קפלן
 טלפון: 03-5391280
פקס: 03-5391283
דוא"ל: din4@ye-mo.org.il 
 


ניתן לתאם פגישה בנושא כתבי אישום - בתיאום מראש בטלפון 03-5391280.

פניות לתובעת העירונית בנושא דו"חות חנייה (בקשות לביטול הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 (ב') לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב 1982) ניתן להגיש בכתב בלבד (לא בעל פה) בהתאם להוראות המצוינות על גבי הדו"ח – תוך 30 יום מיום ההמצאה.

לידיעת הפונים: הפניות לתובעת העירונית בנושא דו"חות חניה נבחנות עפ"י העילות הקבועות בחוק סדר הדין הפלילי ובהנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

בקשות לערעור יוגשו בשעות העבודה המקובלות במשרדי רשות החניה בטל': 03-6328567.